LEGENDA


Legenda o Golemovi
Golem se rozzuřil a začal ničit vše, co mu stálo v cestě,
veškerý rabiho majetek...

 


Za vlády Rudolfa II., císaře římského a krále českého, žil v Praze v židovském ghettu rabi Yehudah ben Bezalel Löw, který byl velmi vzdělaný a zkušený muž. Ovládal nejen Talmud a Kabalu, ale také matematiku a astronomii. Odhalil tak některá tajemství přírody, díky nimž byl schopen provádět věci, o nichž lidé věřili, že souvisejí s jeho magickou silou. Rabi Löw vytvořil z hlíny svého sluhu, bytost, jíž přivedl k životu pomocí pergamenu, na který napsal magická slova a pergamen (šém) vložil do Golemových úst.

Golem pracoval za dva lidi. Sloužil, uklízel, nosil vodu ze studně, štípal dřevo a zvládal všechny těžké domácí práce. Nikdy neměl žízeň ani hlad, nikdy nepotřeboval odpočívat. Vždy v pátek v noci, během Sabbatu, když podle židovské tradice nikdo nesmí pracovat, rabi Löw vyjmul šém z Golemových úst a ten se stal mrtvou hromadou hlíny. Mrtvě ležel, dokud Sabbat neskončil a rabi mu znovu nevložil šém do úst.

GolemJednou však rabi Löw, když se připravoval oslavit Sabbat návštěvou synagogy, na Golema zapomněl a šém mu z úst nevyjmul. Jakmile vstoupil do kazatelny a začal číst první žalm, přiběhli lidé z jeho domu a okolí, poděšeni a s hrůzou v očích vyprávěli, co se stalo. Golem se rozzuřil a začal ničit vše, co mu stálo v cestě, veškerý rabiho majetek. Nikdo nebyl schopen se k němu přiblížit, protože každého na místě zabil. Rabi na okamžik váhal, Sabbat se přiblížil a žalm právě začínal. Veškeré práce mělo být zanecháno. Avšak žalm ještě nebyl dokončen a proto čas Sabbatu dosud nenastal. Rychle se rozhodl vrátit domů. Když se přiblížil ke svému domu, slyšel hluk štípaného nábytku. Golem dokončil ničení v domě a vyšel do dvora. Když rabi vešel do domu a ostatní lidé plni strachu několik kroků za ním, viděl dílo zkázy: zničené mísy, převrácené a rozštípané stoly, židle, lavice a truhly, knihy rozházené do různých směrů. Golem obklopen zabitými kuřaty, kočkami a psy, dokončil dílo zkázy na dvoře a vyvrátil lípu, jako by to byla tyčka v plotě. . Rabi Löw se vzpamatoval z ohromení. Rychle vyběhl na dvůr a třesoucíma se rukama rozhodl vyjmout šém z Golemových úst. Golem při doteku svého pána okamžitě znehybněl a po vyjmutí šému se změnil v mrtvou hromadu hlíny. Všichni lidé, staří i mladí, se začali radovat a plni odvahy obklopili ležícího Golema. Rabi odvrátil tvář a aniž řekl jediného slova se vrátil do synagogy, kde zažehl petrolejové lampy a začal znovu číst žalm a světit Sabbat.

Svatý den Sabbatu skončil, ale rabi Löw již nikdy Golema k životu nepřivedl. Ukryl ho do synagogy a podle legendy tam leží někde dodnes. Nikdo se však už nezabýval tím kde skončil onen pergamen (šém). My také "přesně" nevíme kde se nachází víme však, že je zazděn v některé části zdiva tohoto domu. A jak to víme? Při celkové rekonstrukci byla v půdních prostorách nalezena stará korespondence majitele domu pana stavitele Křenka, který si nechal tento dům v roce 1936 postavit.

V jednom z dopisů (který nebyl nikdy odeslán) se pan Křenek svěřuje svému příbuznému, že při výkopových pracech na začátku stavby jeden z dělníků objevil pergamen popsaný neznámým písmem a předal mu jej. Po důkladném prozkoumání pergamenu pan stavitel z hrůzou zjistil co bylo vlastně nalezeno. A protože mu byla legenda o Golemovi dobře známa a věděl, co by stalo kdyby se pergamen dostal do nepovolaných rukou, rozhodl se, že ho nechá zazdít v tomto domě, aby ho už nikdo nikdy neobjevil - a tak také učinil.